Menuikona menu

XRODLO_logo

ŹRÓDŁO – bezpłatna aplikacja do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych

Dobrze zaprojektowane i zintegrowane rejestry państwowe to dopiero część sukcesu programu pl.ID. Równie ważne było dla nas przygotowanie odpowiedniego narzędzia umożliwiającego wykorzystanie potencjału Systemu Rejestrów Państwowych. Stworzyliśmy ŹRÓDŁO – szybki, prosty i bezpieczny program do edycji oraz przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych. Udostępnimy go bezpłatnie wszystkim podmiotom korzystającym od przyszłego roku z SRP.

Dlaczego stworzyliśmy ŹRÓDŁO?

Aplikacja ZMOKU tworzona w ramach „projektu pl.ID – polska ID karta” – nie spełniała Państwa oczekiwań, bo w dużym stopniu proces jej tworzenia nie uwzględniał wielu postulatów zgłaszanych przez gminy. ZMOKU nigdy nie zostało uruchomione, co dla wielu z Państwa stanowiło nie tylko rozczarowanie, ale także podważyło zaufanie do całego projektu. Wyciągnęliśmy z tego wnioski, postawiliśmy na głęboką analizę potrzeb i możliwości oraz wyznaczyliśmy realny harmonogram projektu. W efekcie dokonaliśmy głębokiej optymalizacji ZMOKU. Jednocześnie, na każdym etapie prac projektowych przy tworzeniu ŹRÓDŁA, blisko współpracowaliśmy z przedstawicielami użytkowników końcowych wszystkich modułów. Dzięki temu już wkrótce zaprezentujemy aplikację „uszytą na miarę” Państwa potrzeb. 

ZMOKU vs ŹRÓDŁO

Jak było – ZMOKU

Jak będzie – ŹRÓDŁO

Infrastruktura

Aplikacja

System

Podstawowe cechy ŹRÓDŁA

 

Dostęp do danych w trybie online, gwarantujący pełną referencyjność danych oraz zgodność z aktualnym stanem.

 

Kontekstowość – w zależności od uprawnień, którymi dysponuje urzędnik, widoczne będą jedynie opcje edycji niezbędne do realizacji jego zadań. W efekcie jedna, uniwersalna aplikacja automatycznie dostosuje zakres prezentowanych informacji do konkretnego użytkownika.

 

Inteligentne formularze,które w oparciu o dostępne w systemie dane, same się uzupełnią (np. w oparciu o certyfikat indywidualny dla każdego użytkownika system samodzielnie wstawi autora zmiany oraz urząd, który on reprezentuje).

 

Automatyczna weryfikacji danych zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędu w polach wypełnianych przez użytkownika (np. w przypadku niewłaściwej długości numeru PESEL).

 

2 metody wyszukiwania umożliwiające szybkie przeskanowanie wszystkich danych zawartych w SRP i wyświetlanie konkretnych, żądanych przez użytkownika danych.

 

Słowniki podpowiadające prawidłową pisownię np. miejscowości.

 

Dodatkowe opisy edytowalnych pól pomagające w określeniu wymaganych przez SRP informacji niezbędnych do uzupełnienia.

 

Informacje graficzne mające na celu zwrócenie uwagi na kluczowe dla realizacji zadań informacje o osobie (np. kir przy numerze PESEL osoby, która widnieje w systemie jako zmarła).

 

Raporty i zestawienia umożliwiające zbieranie informacji niezbędnych do prowadzenia statystyk i podsumowań oraz wykonywania innych czynności zleconych JST.

 

Jednoznaczne i wyraźne oznaczenia poszczególnych przycisków akcji dokładnie informujących użytkownika o kolejności podejmowanych działań.

 

Responsywność aplikacji, automatycznie dostosowującą ekran do wielkości monitora użytkownika.

ŹRÓDŁO – Główne funkcje aplikacji

Nowa bezpłatna aplikacja tworzona w ramach programu pl.ID obsługuje wszystkie wymagane polskim prawem działania w zakresie rejestru PESEL, dowodów osobistych i stanu cywilnego. Dodatkowo umożliwia również realizację zadań Systemu Odznaczeń Państwowych oraz Centralnego Rejestru Sprzeciwów. W efekcie ŹRÓDŁO to uniwersalne narzędzie obsługujące m.in.:

1. dla Rejestru PESEL:

2. dla Rejestru Bazy Usług Stanu Cywilnego (BUSC):

3. dla Rejestru Dowodów Osobistych (RDO):

4. dla Systemu Odznaczeń Państwowych (SOP):

5. dla Centralnego Rejestru Sprzeciwów (CRS):

Wymagania techniczne do obsługi aplikacji ŹRÓDŁO

Komputery

Oprogramowanie komputerowe

Urządzenia peryferyjne

Nazwa

Implementacja

Uwagi

Uwaga! Instalacja niezbędnych aktualizacji, oprogramowania oraz zapewnienie łączności z urządzeniami peryferyjnymi będzie spoczywała na Lokalnych Administratorach Systemu.