Menuikona menu

Centrum Certyfikacji

Poniżej prezentujemy pliki i procedury, które umożliwiają przedstawicielom gmin i urzędów wojewódzkich korzystanie z Systemu Rejestrów Państwowych. Pierwsza część poświęcona jest procesowi wydawania i recertyfikacji kart kryptograficznych – podstawowego narzędzia autoryzacyjnego aplikacji ŹRÓDŁO.

Druga część poświęcona jest procedurom uzyskania dostępu do SRP dla gmin i województw, które dla realizacji swoich obowiązków posiadają dedykowany system umożliwiający komunikowanie się z SRP za pomocą usług WebService. Na podstawie wniosku przydzielany jest dostęp wyłącznie do środowiska produkcyjnego (zawierającego rzeczywiste dane osobowe), które zostanie uruchomione 1 stycznia 2015 roku.

Karty kryptograficzne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło stronę internetową – cc.obywatel.gov.pl służącą do zdalnego odnowienia certyfikatów wydanych w ramach pl.ID subskrybentom na kartach kryptograficznych.

Karty kryptograficzne, na których nadrukowane były takie dane jak: imię, nazwisko, numer seryjny karty i lokalizacja wysłane zostały do Państwa w okresie od października 2011 roku do marca 2012 roku.

Karta kryptograficzna umożliwia identyfikację użytkownika w Systemie Rejestrów Państwowych i poprawne przeprowadzenie procesu recertyfikacji, jest wymaganym warunkiem pracy urzędników na rejestrach państwowych po wejściu w życie nowych uregulowań prawnych. Każdy użytkownik, który będzie korzystał z SRP czy aplikacji ŹRÓDŁO, musi posiadać nowy certyfikat na swojej karcie kryptograficznej. Tym samym karta kryptograficzna jest niezbędnym elementem umożliwiającym korzystanie z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) oraz aplikacji ŹRÓDŁO.

recertyfikacja

Użytkownicy, którzy nie posiadają karty kryptograficznej, zostaną obsłużeni za pomocą dedykowanego formularza. W przypadku nowego Użytkownika, konieczne jest załączenie nowej karty kryptograficznej. Formularz przygotowany został również do obsługi przedstawicieli gmin, którym zmieniły się dane osobowe.

Dodatkowo należy podkreślić, że – zgodnie z polityką certyfikacji – każde zagubienie lub uszkodzenie karty powinno być natychmiast zgłoszone do Centrum Certyfikacji pisemnie i wiąże się z zawieszeniem bądź unieważnieniem certyfikatów. Jednocześnie należy złożyć wniosek do Centrum Certyfikacji o wydanie nowej karty za pomocą dedykowanego formularza zaznaczając opcję „a) zapewnienie dostępu dla nowego użytkownika”. Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek o „dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) – użytkownicy aplikacji ŹRÓDŁO” należy przesłać wraz z kartą zgodną z wymogami programu pl.ID (informacje dostępne w dokumencie Specyfikacja kart kryptograficznych dla pl.ID). Dodatkowo należy pamiętać, że niezbędne jest również dostarczenie do Centrum Certyfikacji sterowników zawierających bibliotekę PKCS#11. Uwaga! W przypadku dostarczenia kart kryptograficznych wykorzystywanych obecnie w programie pl.ID i wymienionych w punkcie I. lub II. Specyfikacji, nie jest wymagane przesłanie bibliotek PKCS#11.

Poniżej znajdują się dokumenty, które pozwolą Państwu na zapoznanie się z zasadami świadczenia usług certyfikacyjnych, jak również ułatwią samodzielne odnowienie certyfikatu. Przypominamy, że wszyscy użytkownicy, którzy będą korzystać z aplikacji ŹRÓDŁO, muszą wykonać zdalną recertyfikację.

UWAGA! W przypadku konieczności zainstalowania sterowników do czytników kart kryptograficznych możliwe jest ich ściągnięcie przez Lokalnego Administratora Systemu (LAS) z dedykowanej strony ankiety.obywatel.gov.pl).

Pliki

Certyfikaty województw korzystających z AW

Poniższe meteriały dedykowane są dla urzędów wojewódzkich, które – aby realizować inne zadania niewynikajace bezpośrednio z zakresu programu pl.ID a opierające się na danych gromadzonych w SRP – korzystają z dedykowanych systemów wspierających (zwane też Aplikacjami Alternatywnymi).

UWAGA! Certyfikat ten umożliwia podłączenie AA do wersji produkcyjnej (tj. do systemu, ktory będzie uruchomiony 1 stycznia 2015 roku). Na potrzeby testów integracyjnych (tj. w celu weryfikacji poprawności współpracy ich produktów przed uruchomieniem programu pl.ID) producencji AA otrzymali czasowe certyfikaty bezpośrednio od MSW.

Wraz z uzyskaniem dostępu do rejestrów w środowisku produkcyjnym wnioskujący otrzymuje certyfikaty niezbędne do połączenia z Systemem Rejestrów Państwowych. Są to: certyfikat dla systemu (którym wnioskujący będzie podpisywał wszystkie zapytania przesłane do SRP) oraz certyfikat dla urządzenia, który jest wydawany tylko wtedy, gdy wnioskujący korzysta z niezaufanej sieci łączącej go z rejestrami. W przypadku korzystania przez wnioskującego z zaufanej sieci dostępowej do rejestrów (np. PESEL‐NET) wnioskujący otrzyma tylko certyfikat dla systemu. Kwestię, czy wnioskujący będzie potrzebował samego certyfikatu dla systemu czy pary kluczy system‐urządzenie rozstrzyga MSW.

Aby uzyskać dostęp do SRP należy – po zapoznaniu się ze wszystkimi przedstawionymi poniżej plikami – prawidłowo wypełnić Wniosek o dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) – systemy wojewódzkie oraz przesłać go do Centrum Certyfikacji.