Menuikona menu

Diagnostyka

Poniżej znajduje się aplet umożliwiający zarówno przyszłym użytkownikom aplikacji ŹRÓDŁO, jak i Lokalnym Administratorom Systemu, prostą diagnostykę stacji roboczej pod kątem jej przygotowania do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych. W wyniku przeprowadzonego testu pojawią się informacje, czy urządzenie to przeszło test zgodności z wymogami w zakresie:

  • wersji systemu operacyjnego, aplikacji JAVA, obecności czytnika kart kryptograficznych oraz zainstalowanych drukarek,
  • wersji przeglądarki internetowej,
  • obecności programu antywirusowego na komputerze,
  • obecności przeglądarki PDF.

W sytuacji, w której aplet wykaże brak dodatkowego oprogramowania (aplikacja JAVA, przeglądarka PDF oraz sterowniki kart kryptograficznych) możliwe jest ich ściągnięcie przez Lokalnego Administratora Systemu (LAS) z dedykowanej strony wykorzystywanej podczas np. ankiet inwentaryzacyjnych. W tym wypadku dotychczasowe loginy i hasła pozostają nadal aktywne.

 

UWAGA! Aby uruchomić aplikacje konieczne może być wyrażenie zgody użytkownika na uruchomienie wtyczki JAVA (TM) oraz wyrażenie zgody na działanie aplikacji WorkStation Tester dostarczonej przez Centralny Ośrodek Informatyki.

 

<applet code="pl.gov.coi.zas.wst.TestRunnerApplet.class" archive="wst-0.1.1.jar" codebase="/wp-content/uploads/" width="100%" height="400"> </applet>