Menuikona menu

Wprowadzenie Systemu Rejestrów Państwowych to ogromna zmiana a sposobie pracy administracji. Trzeba się do niej solidnie przygotować. Wiemy o tym i dlatego stworzyliśmy rozbudowany program szkolenia i wsparcia dla wszystkich pracowników wydziałów ewidencji ludności, dowodów osobistych i urzędów stanu cywilnego. Dzięki trwającym 5 miesięcy szkoleniom każdy urzędnik będzie mógł od marca 2015 roku bez obaw wykonywać wszystkie nowe zadania.

Kogo szkolimy?

Szkolenie kierowane jest do wszystkich użytkowników SRP, czyli do około 16 tysięcy urzędników z całej Polski. Zakres merytoryczny – zgodnie z założeniami aplikacji ŹRÓDŁO – będzie dostosowany do potrzeb konkretnych grup użytkowników i odpowiadający obowiązkom, które są im powierzone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i stanu cywilnego.

Z czego szkolimy?

Szkolenie będzie koncentrowało się na ćwiczeniach praktycznych  realizowanych w bezpiecznym, szkoleniowym środowisku aplikacji Źródło. Ponieważ celem szkoleń jest umożliwienie urzędnikom bezstresowego podjęcia pracy od początku 2015 roku, czyli od momentu wdrożenia Systemu Rejestrów Państwowych, największą wagę przykładamy do ćwiczeń w aplikacji ŹRÓDŁO. Dzięki temu będzie  można przećwiczyć nowy sposób obsługiwania obywateli, a także poznać nowe  mechanizmy i procedury.

Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają podstawy teoretyczne związane ze zmianami, jakie ich czekają w administracji. W trakcie szkoleń poruszone zostaną zagadnienia z zakresu zmian prawnych oraz nowych procedur .

Jak szkolimy?

Ze względu na harmonogram projektu oraz w celu uniknięcia narażania gmin na dodatkowe koszty  lub destabilizację pracy urzędów szkolenia zostały podzielone na dwie części i będą prowadzone w  tzw. systemie liderskim.

Wydelegowane osoby (liderzy) z każdej gminy otrzymają przygotowanie merytoryczne i metodyczne podczas szkoleń stacjonarnych w ośrodku zorganizowanym w Łodzi, co pozwoli im przekazać wiedzę pozostałym pracownikom w swoich jednostkach. Natomiast wszyscy pozostali użytkownicy nowego SRP odbędą szkolenia online, na specjalnie przygotowanej platformie e-learningowej, na której umieszczone zostaną przystępne materiały pomagające opanować obsługę aplikacji. Wszyscy użytkownicy uzyskają także odpowiednio wcześnie dostęp do środowiska szkoleniowego aplikacji, w którym będą mogli spokojnie opanować jej obsługę.

 

SZKOLENIA LIDERSKIE

Gdzie – Łódź

Kiedy – od początku lipca do końca listopada 2014 roku.

Kto – maksymalnie 2 osoby z każdej gminy. Liderzy to osoby wskazane przez gminę, zajmujące się ewidencją ludności i dowodami osobistymi lub pracujące w urzędzie stanu cywilnego. Osoby te wezmą udział w jednodniowym szkoleniu, w jednym z dwóch programów szkoleniowych. Pierwszy z nich dotyczy ewidencji ludności i Rejestru Dowodów Osobistych, drugi natomiast skupi się na zagadnieniach związanych z  bazą usług stanu cywilnego. W przypadku małych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie te same osoby wykonują zadania zarówno z zakresu EL/ RDO jak i USC, wskazany lider odbędzie szkolenie z obu programów w ciągu 2-dniowego kursu.

 

SZKOLENIA ONLINE – PLATFORMA E-LEARNING ORAZ APLIKACJA ŹRÓDŁO

Gdzie – dostęp zdalny przez Internet

Kiedy – od początku lipca 2014 roku do skutku

Kto – od początku lipca 2014 roku, wszyscy urzędnicy otrzymają dostęp do platformy e-learning, na której znajdą się materiały edukacyjne w postaci dokumentów oraz filmów instruktażowych pokazujących, jak wykonać krok po kroku każdą czynność w aplikacji. Liczba materiałów zostanie przystosowana do zakresu obowiązków każdego użytkownika. Dodatkowo znajdzie się tam również Forum, na którym trenerzy będą odpowiadać na pytania i rozwiewać ewentualne wątpliwości.

Równocześnie każdy uczestnik szkoleń online uzyska dostęp do aplikacji ŹRÓDŁO w wersji szkoleniowej, w której będzie mógł przećwiczyć poszczególne działania opisane na platformie.

 

EGZAMIN KOŃCOWY 

Gdzie – system szkoleniowy ŹRÓDŁO, dostęp zdalny przez Internet

Kiedy – I termin – 10-12 grudnia 2014 roku, II termin – termin podamy wkrótce

Kto – tuż przed wdrożeniem programu pl.ID każdy użytkownik będzie zobowiązany do wzięcia udziału w egzaminie końcowym z praktycznej znajomości obsługi aplikacji ŹRÓDŁO. W trakcie egzaminu konieczne będzie poprawne wykonanie wybranych czynności z zakresu odpowiadającego obowiązkom urzędnika. 

Wymagania niezbędne do uczestniczenia w szkoleniach e-learningowych

Dla dostępu do platformy e-learning:

  • Indywidualny dostęp (login i hasło) –)nadawany przez Centralny Ośrodek Informatyki i dostarczony drogą e-mail do uczestników szkolenia na podstawie listy użytkowników SRP zgłoszonych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy okazji wydawania kart certyfikacyjnych wraz z certyfikatem.
  • Komputer z dostępem do internetu.

Dla dostępu do szkoleniowej wersji aplikacji ŹRÓDŁO:

Karta certyfikacyjne wraz z aktywnym certyfikatem osobowym

Komputery

Oprogramowanie komputerowe