Menuikona menu

Aktualności

wszystkie aktualności dla tagu:

Ważne informacje dot. nadawania uprawnień dla pracowników gminnych poprzez panel administratora ról

13-02-2015

W związku z pojawiającymi się pytaniami związanymi z procesem nadawania uprawnień oraz dot. Lokalnych Administratorów Ról przypominamy, że: Operacje nadawania ról przez Lokalnych Administratorów Ról, które są obecnie wykonywane przez pracowników gminnych, powinny odbywać się na środowisku produkcyjnym (https://zrodlo.obywatel.gov.pl), a nie na środowisku szkoleniowym (https://szkolenia-zrodlo.obywatel.gov.pl). Lokalni Administratorzy Ról nie muszą nadawać uprawnień dla użytkowników, których […]

Czytaj dalej »

Przewodnik dla urzędników – SZYBKI START W SRP

05-02-2015

Poniższe informacje to zbiór najważniejszych danych, jakich może poszukiwać nowy pracownik gminy mający docelowo pracować w Systemie Rejestrów Państwowych. Materiał ten podzieliliśmy na 3 części: Nowy pracownik w gminie – co zrobić, aby mógł rozpocząć pracę w aplikacji ŹRODŁO? Obsługa aplikacji ŹRÓDŁO – jak można poznać jej możliwości? Pytania i problemy – co robić, gdzie […]

Czytaj dalej »

Rusza telefoniczna ankieta weryfikująca przygotowanie gmin do uruchomienia SRP

02-02-2015

W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia programu pl.ID informujemy, że od 3 lutego rusza proces ostatecznej weryfikacji stanu przygotowania gmin do wdrożenia SRP. Od tego dnia pracownicy Service Desk przeprowadzać będą wywiady telefoniczne z każdą gminą. W jej trakcie wszyscy Lokalni Administratorzy Systemu zostaną poproszeni o odpowiedź na 11 pytań (ich treść dostępna jest TUTAJ), obrazujących poziom gotowości urzędu przed […]

Czytaj dalej »

Udostępniamy środowisko produkcyjne SRP!

30-01-2015

Program pl.ID wkroczył w kluczową fazę, jaką jest bezpośrednie przygotowanie do produkcyjnego uruchomienia Systemu Rejestrów Państwowych. Zakończyliśmy działania przygotowawcze i począwszy od dnia dzisiejszego wszystkie urzędy gmin i urzędy wojewódzkie uzyskują, za pośrednictwem sieci dedykowanej, bezpośredni dostęp do produkcyjnej aplikacji ŹRÓDŁO. W praktyce oznacza to, że od teraz następuje pilotażowe uruchomienie produkcyjnego systemu. Ze względów […]

Czytaj dalej »

Ważna informacja dot. urządzeń instalowanych w ramach łącz dedykowanych

17-12-2014

Przypominamy, że urządzenia dostarczone do Państwa gmin w ramach podłączania sieci dedykowanej muszą pozostawać włączone. Nie można ich też odłączać od sieci teleinformatycznej, ani też od sieci zasilającej (energetycznej). Odłączanie urządzeń uniemożliwia aktywne monitorowanie przez MSW działania sieci i w konsekwencji naliczanie kar umownych z tytułu awarii, do czasu jej oficjalnego zgłoszenia przez urząd. Brak […]

Czytaj dalej »

Prawie siedem tysięcy urzędników zdało egzamin z aplikacji ŹRÓDŁO

16-12-2014

Zakończył się egzamin zerowy z obsługi aplikacji ŹRÓDLO. W ciągu 3 dni zdało go 6741 urzędników. W efekcie urzędnicy Ci nie będą musieli zdawać właściwego egzaminu, który odbędzie się na początku przyszłego roku. W dniach 10 – 12 grudnia odbył się zerowy egzamin z obsługi aplikacji ŹRÓDŁO. W ciągu 3 dni urzędnicy wykonywali praktyczne zadania, […]

Czytaj dalej »

Informacja dotycząca doposażenia gmin w sprzęt IT

04-12-2014

MSW informuje, że z przyczyn formalnych doposażenie gmin nie będzie zrealizowane w 2014 r. Planowany termin realizacji zadania to I/II kwartał 2015 r. W kwestii wyjaśnienia informujemy, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem prac dla Programu pl.ID – doposażenie Jednostek Samorządu Terytorialnego w infrastrukturę IT było planowane na przełom IV kwartału 2014 r. i  I kwartału 2015 r. Warunkiem dotrzymania […]

Czytaj dalej »