Menuikona menu

O twórcach programu pl.ID

Program pl.ID tworzony jest przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI) na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Współpraca ta wynika z przyjętej przez MSW strategii mającej na celu budowę skutecznie działającej jednostki, która posiada odpowiednie kompetencje w obszarze IT. Dzięki temu zachowana będzie należyta kontrola nad prowadzonymi projektami na każdym etapie ich tworzenia.

Budynek MSW w Warszawie
Fot. Zbiory własne MSW

Czym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych?

To urząd administracji rządowej nadzorujący działalność organów odpowiedzialnych za utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie. Instytucja ta nadzoruje również kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania Państwa rejestry. MSW jest również właścicielem programu pl.ID, którego celem jest integracja i przebudowa systemów rejestrów publicznych w Polsce, takich jak PESEL. Efektem przeprowadzonych zmian ma być usprawnienie obsługi przedsiębiorcy i obywatela przez przebudowę, standaryzację i integrację procesów wewnątrz administracji.
Osobą odpowiedzialną za realizację programu pl.ID jest podsekretarz stanu MSW – Tomasz Szubiela.

Programiści COI
Fot. Zbiory własne COI

Czym jest Centralny Ośrodek Informatyki?

To powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych w 2010 r. wyspecjalizowana agenda do realizacji projektów informatycznych. Ze względu na swój charakter COI odpowiada bezpośrednio przed Ministrem Spraw Wewnętrznych, jednocześnie działając na zasadach komercyjnych. Zespół COI to profesjonaliści od programowania, utrzymywania infrastruktury, User Experience, marketingu, finansów i zamówień publicznych, mający wieloletnie doświadczenie i sukcesy zarówno w sektorze prywatnym i publicznym. Misją COI jest tworzenie nowoczesnego i przyjaznego obywatelom państwa w oparciu o nowe i bezpieczne technologie.