Menuikona menu

Prezentacja programu

ikona

Czym jest program pl.ID?

Program pl.ID to jeden z największych obecnie rządowych projektów w Polsce. Celem MSW jest budowa rozwiązań, które poprawią jakość życia Polaków w sferze usług obywatel – państwo. Program pl.ID zapewni szybką i sprawną obsługę obywatela i przedsiębiorcy podczas jego wizyty w urzędzie.

Jak zostanie to osiągnięte? W każdym urzędzie w Polsce będą obowiązywać te same procesy, dzięki czemu obywatel nie zgubi się w gąszczu procedur i dokumentów. Ponadto powstanie System Rejestrów Państwowych, w którym znajdą się najważniejsze dane, m.in.: PESEL, rejestr dowodów osobistych, akty stanu cywilnego. Koniec z dublowaniem informacji, dostarczaniem wielu dokumentów – urzędnik sam znajdzie potrzebne informacje w systemie

Historia projektu

Program pl.ID to kontynuacja projektu pl.ID – polska ID karta, realizowanego przez Centrum Projektów Informatycznych na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do lutego 2013 roku. I wbrew pierwszym skojarzeniom różnica pomiędzy oboma przedsięwzięciami nie ogranicza się tylko do nazwy. Najważniejsza zmiana dotyczy wyłączenia z zakresu projektu wprowadzenia nowego dokument tożsamości z warstwą elektroniczną. W zamian MSW postanowiło skupić się na gruntownej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej (której niektóre elementy działają od lat 80-tych XX wieku), bazy PESEL (opierającej się na rozwiązaniach z ubiegłego stulecia) oraz dostosowaniu innych rejestrów, nie tylko leżących w gestii ministerstwa.

Zadania dodane:

ikona plus

Kompleksowa modernizacja Centrum Personalizacji Dokumentów MSW

Przebudowa Centralnego Rejestru Sprzeciwów i Systemu Odznaczeń Państwowych

Doposażenie infrastruktury klucza publicznego

Zadania usunięte:

ikona minus

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego

 
ikona

Jakie są cele i zalety programu pl.ID?

  • Usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy, dzięki przebudowie, standaryzacji i integracji procesów administracyjnych. W rezultacie program umożliwi wprowadzenie na szeroką skalę usług elektronicznych oraz pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie informacji gromadzonych w administracji publicznej.
  • Integracja rejestrów państwowych (SRP) ograniczy konieczność każdorazowego dostarczania do urzędów wielu dokumentów i wpisywania na formularzach wciąż tych samych danych – wystarczyć będzie PESEL, aby urzędnik znalazł nas w odpowiednim rejestrze.
  • Integracja rejestrów pozwoli również na odmiejscowanie usług administracji – gdziekolwiek będziesz w każdym urzędzie w Polsce będziesz mógł załatwić swoją sprawę.
  • Stworzenie możliwości technicznych dla przyszłego wdrożenia systemu elektronicznej  tożsamości (e-ID).
  • Poprawa jakości danych w ewidencjach państwowych.