Menuikona menu

Ważna informacja dot. urządzeń instalowanych w ramach łącz dedykowanych

17-12-2014

Przypominamy, że urządzenia dostarczone do Państwa gmin w ramach podłączania sieci dedykowanej muszą pozostawać włączone. Nie można ich też odłączać od sieci teleinformatycznej, ani też od sieci zasilającej (energetycznej). Odłączanie urządzeń uniemożliwia aktywne monitorowanie przez MSW działania sieci i w konsekwencji naliczanie kar umownych z tytułu awarii, do czasu jej oficjalnego zgłoszenia przez urząd. Brak kontaktu z urządzeniem jest dla nas sygnałem o awarii i powoduje uruchomienie procedur serwisowych.

W przypadku, gdy konieczne będzie wyłączenie urządzenia z sieci, prosimy o wcześniejszą informację na adres: srp.net@msw.gov.pl. W treści należy podać dane gminy oraz informacje o planowanym czasie prac (godzina wyłączenia i ponownego włączenia urządzenia).

Poleć innym:
« Wróć do wszystkich aktualności