Menuikona menu

ŹRÓDŁO – bezpłatna aplikacja do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych

26-03-2014

Dobrze zaprojektowane i zintegrowane rejestry państwowe to dopiero część sukcesu programu pl.ID. Dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz realizującego projekt Centralnego Ośrodka Informatyki równie ważne było przygotowanie odpowiedniego narzędzia umożliwiającego wykorzystanie potencjału Systemu Rejestrów Państwowych. Dlatego  powstało Źródło – szybki, prosty i bezpieczny program do edycji oraz przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych.  Aplikacja ta zostanie udostępniona bezpłatnie wszystkim podmiotom korzystającym od przyszłego roku z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). 

ZRODLO_logo

Czym jest program pl.ID oraz SRP?

Program pl.ID to kontynuacja wieloletnich działań, których celem jest modernizacja systemów informatycznych, w których prowadzone były rejestry PESEL oraz dowodów osobistych. Podstawowy zakres programu obejmuje przebudowę dotychczasowych rejestrów publicznych w Polsce. W efekcie powstaje w pełni zintegrowany, referencyjny i nowoczesny System Rejestrów Państwowych. Nowy system to poprawa jakości danych, ułatwienie ich obiegu pomiędzy podmiotami uprawnionymi oraz diametralne podniesienie wygody korzystania z danych zarówno przez urzędników jak i obywateli. Nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki swoim zabezpieczeniom zmniejszy się ryzyko nieuprawnionego wykorzystania zawartych w nim informacji.

Dlaczego stworzyliśmy ŹRÓDŁO?

Aplikacja ZMOKU tworzona w ubiegłych latach w ramach projektu „pl.ID – polska ID karta” – nie spełniała oczekiwań użytkowników, gdyż w dużym stopniu proces jej tworzenia nie uwzględniał wielu postulatów zgłaszanych przez gminy. ZMOKU nigdy też nie zostało w gminach uruchomione, co dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego stanowiło nie tylko rozczarowanie, ale także podważyło zaufanie do całego projektu. W ramach nowego otwarcia projektu, zarówno MSW, jak i COI wyciągnęło z tych doświadczeń wnioski decydując się na głęboką analizę potrzeb realizowaną w trakcie wielu badań i testów. W ten sposób dokonano gruntownej optymalizacji ZMOKU, zastępując go nową wersją aplikacji. Na każdym etapie prac projektowych przy tworzeniu ŹRÓDŁA blisko współpracowano z przedstawicielami użytkowników końcowych wszystkich modułów. Dzięki temu już wkrótce zostanie zaprezentowana w pełni działająca aplikacja „uszytą na miarę” potrzeb osób obsługujących rejestr PESEL, dowody osobiste, rejestry stanu cywilnego, Centralny Rejestr Sprzeciwów oraz System Odznaczeń Państwowych.

ŹRÓDŁO – racjonalne podejście

Głównym założeniem programu pl.ID realizowanego przez COI na rzecz MSW była racjonalizacja infrastruktury oraz kosztów utrzymania całego systemu wdrożona bez uszczerbku na jego bezpieczeństwie. W efekcie nowa aplikacja umożliwiająca dostęp do SRP nie będzie wymagała utrzymywania specjalistycznego sprzętu w gminach, a do jej użycia wystarczy jedynie:

  • komputer wraz z systemem operacyjnym oraz zainstalowaną przeglądarką internetową,
  • czytnik kart kryptograficznych,
  • urządzenia peryferyjne takie jak drukarka czy skaner

Warto podkreślić, że gminy nie będą zmuszone kupować sprzętu niezbędnego do korzystania ze ŹRÓDŁA, gdyż został on już dostarczony w ramach projektu „pl.ID – polska ID karta”.

ŹRÓDŁO – otwórz, kliknij, załatw sprawę

Bezpłatna aplikacja ŹRÓDŁO została stworzona z myślą o uproszczeniu pracy na rejestrach państwowych. W efekcie aplikacja ta zapewni:

  • Dostęp do danych w trybie online, gwarantujący pełną referencyjność danych oraz zgodność z aktualnym stanem.
  • Kontekstowość – w zależności od uprawnień, którymi dysponuje urzędnik, widoczne będą jedynie opcje edycji niezbędne do realizacji jego zadań. W efekcie jedna, uniwersalna aplikacja automatycznie dostosuje zakres prezentowanych informacji do konkretnego użytkownika.
  • Inteligentne formularze, które w oparciu o dostępne w systemie dane, same się uzupełnią (np. w oparciu o certyfikat indywidualny dla każdego użytkownika system samodzielnie wstawi autora zmiany oraz urząd, który on reprezentuje).
  • Automatyczna weryfikacji danych zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędu w polach wypełnianych przez użytkownika (np. w przypadku niewłaściwej długości numeru PESEL).
  • Słowniki podpowiadające prawidłową pisownię np. miejscowości.
  • Informacje graficzne mające na celu zwrócenie uwagi na kluczowe dla realizacji zadań informacje o osobie (np. kir przy numerze PESEL osoby, która widnieje w systemie jako zmarła).
  • Raporty i zestawienia umożliwiające zbieranie informacji niezbędnych do prowadzenia statystyk i podsumowań oraz wykonywania innych czynności zleconych JST (np. generowania listy mieszkańców na potrzeby tworzenia list wyborczych).

Harmonogram prac

W lipcu tego roku rusza cykl szkoleń z obsługi ŹRÓDŁA. Wtedy też urzędnicy uzyskają dostęp do wersji szkoleniowej ŹRÓDŁAi będą mogli uczyć się obsługi docelowej aplikacji w praktyce. Równocześnie odbywać się będą testy zewnętrzne mające na celu sprawdzenie działania systemu. Z dniem 1 stycznia 2015 roku Systemu Rejestrów Państwowych zostanie uruchomiony .

Poleć innym:
« Wróć do wszystkich aktualności