Menuikona menu

Współpraca Aplikacji Alternatywnych z Systemem Rejestrów Państwowych

23-05-2014

Czym są Aplikacje Alternatywne? Na jakich zasadach mogą się one komunikować z Systemem Rejestrów Państwowych? Jak uzyskać dostęp do informacji o sposobie dostosowania istniejących Aplikacji wspierających działania gmin w zakresie wykonywanych przez nie obowiązków? Na te oraz szereg innych pytań można znaleźć odpowiedź w dziale „Aplikacje Alternatywne” sekcji „O programie pl.ID” na stronie www.obywatel.gov.pl.

Wraz ze zmianą zakresu „projektu pl.ID – polska ID karta” (czego efektem jest m.in. obecnie tworzony centralny System Rejestrów Państwowych) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dokonało również optymalizacji narzędzia do obsługi rejestrów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. W efekcie gruntownej modernizacji poddano również Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika ZMOKU, w wyniku której powstała aplikacja ŹRÓDŁO.

Jednocześnie MSW dokonało oceny sposobu przetwarzania informacji w tworzonym SRP uwzględniając kluczowe aspekty tj. aspekt biznesowy oraz bezpieczeństwa danych. W efekcie tych prac podjęto decyzję o nadaniu aplikacji ŹRÓDŁO wyłącznego prawa do zasilania tworzonych rejestrów. Równocześnie Aplikacje Alternatywne (nazywane również Aplikacjami Wspierającymi) mogą w uzasadnionym prawnie trybie pobierać dane z rejestrów oraz migrować dane do BUSC z pomocą aplikacji ŹRÓDŁO.

Powyższa decyzja opierała się nie tylko na potrzebie zagwarantowania JST odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości danych gromadzonych w SRP, ale również ma na celu racjonalizację wydatków i ujednolicenie standardów obsługi w gminach.

Szczegółowe informacje dot. Aplikacji Wspierających dostępne są tutaj: www.obywatel.gov.pl/aplikacje-urzednik

Poleć innym:
« Wróć do wszystkich aktualności