Menuikona menu

Udany przeszczep serca państwa

27-11-2013

W dniach 14-17 sierpnia miała miejsce operacja zabezpieczenia kluczowych danych wszystkich Polaków. Wobec poważnego ryzyka nieodwracalnej awarii serwerów utrzymujących m.in. ewidencję PESEL i paszportów, a w konsekwencji nawet utraty danych polskich obywateli, resort spraw wewnętrznych podjął decyzję o relokacji całej infrastruktury technicznej utrzymującej najważniejsze rejestry państwowe.

         

        

W połowie ubiegłego roku w resorcie spraw wewnętrznych rozpoczęto intensywny plan naprawczy kluczowych dla państwa projektów informatycznych, obciążonych w przeszłości licznymi błędami, a także korupcją. W ramach podjętych działań, podległy Ministrowi Centralny Ośrodek Informatyki (COI), przejął zadanie dokończenia projektu pl.ID realizowanego z Funduszy Europejskich w ramach 7. osi POIG.

W trakcie prac polegających na modernizacji i budowie centrum przetwarzania danych, ujawniono krytyczne zagrożenia dla działania rejestrów państwowych i obsługujących je systemów JANTAR (PESEL), SRP (PESEL2) i ewidencji paszportów (CEWiUDP), będących efektem wielu lat narastających problemów informatycznych w MSW. W konsekwencji istniało poważne ryzyko uszkodzenia kluczowych dla państwa systemów informatycznych i, co za tym idzie, zniszczenia lub nawet utraty najważniejszych rejestrów państwowych.

Wobec zagrożenia wiceminister spraw wewnętrznych Rafał Magryś, odpowiedzialny za rejestry i pion IT, podjął działania mające na celu zabezpieczenie danych wszystkich Polaków. W efekcie w dniach 14 – 17 sierpnia, przy współudziale MSW oraz CPD, Policji oraz BOR, dokonano relokacji serwerów utrzymujących m.in. ewidencje ludności i paszportów.

Cały proces przebiegał bez żadnych zakłóceń, zgodnie z wcześniej przygotowanym przez Centralny Ośrodek Informatyki planem.

Poleć innym:
« Wróć do wszystkich aktualności