Menuikona menu

Projekt Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z pozytywną opinią sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

11-09-2014

Podczas wczorajszych posiedzeń członkowie sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowali projekt ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Tym samym postawiono kolejny krok na drodze do wejścia w życie kluczowej dla programu pl.ID ustawy.

W trakcie środowego posiedzenia posłowie poruszali przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa samego rejestru, jak i przetwarzanych w nim danych. Według zapewnień Romana Kusyka, dyrektora Departamentu Ewidencji Państwowych MSW, w trakcie budowy Systemu Rejestrów Państwowych spełnione zostały wszystkie wymagania w tym zakresie, a sam system poddawany jest dodatkowo audytowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Przedstawiciele ministerstwa podkreślali także przygotowanie na wypadek ograniczonej teletransmisji danych. Jak zapewniała Karolina Grenda, dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, w ustawie określone są również stosowne procedury na wypadek sytuacji awaryjnych (niemożność zarejestrowania zgonu w sytuacji braku dostępu do systemu teleinformatycznego).

Warto przypomnieć, że 9 września br. prace zakończyła nadzwyczajna podkomisja do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. W wyniku jej prac dokument ten trafi ponownie do Komisji Spraw Wewnętrznych i – w przypadku przyjęcia sprawozdania z prac – zostanie skierowany na drugie czytanie w Sejmie.

Poleć innym:
« Wróć do wszystkich aktualności