Menuikona menu

Program pl.ID na konferencji Państwo 2.0

20-03-2014

Czym jest program pl.ID? Jak przebiega jego realizacja? Jak wygląda wdrażanie nowej strategii MSW w zakresie realizacji kluczowych projektów informatycznych?  Już niedługo, bo 26 marca 2014 roku, odpowiedzi na te pytania poznają uczestnicy tegorocznej edycji konferencji Państwo 2.0, która odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie.

O godzinie 11:30 podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych –  Rafał Magryś – przedstawi szczegóły wdrożonej w 2013 roku koncepcji „Projekty informatyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obszarze rejestrów państwowych i teleinformatyki. Nowe podejście” i na konkretnych przykładach zaprezentuje skuteczność w jej wdrażaniu. Następnie, o godzinie 13:45 dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki – Nikodem Bończa Tomaszewski –  opowie o szczegółach programu pl.ID oraz postępach w jego realizacji. W trakcie tej prezentacji , uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z technicznymi aspektami realizacji Systemu Rejestrów Państwowych oraz zapoznać się z korzyściami płynącymi z przebudowy kluczowych dla państwa polskiego rejestrów. Dyrektor COI zaprezentuje również  harmonogram prac do końca 2014 roku.

 

panstwo_A-g_v2

 

Informacje o tegorocznej edycji konferencji Państwo 2.0 (źródło: strona organizatora)

Najbliższe miesiące będą decydujące dla wytyczenia kierunków rozwoju Polski cyfrowej, w związku z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy decydentów, którzy opowiedzą o nowej perspektywie, projektach realizowanych w oparciu o Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by nowe wielomiliardowe inwestycje stanowiły impuls do trwałych zmian społecznych i przyśpieszenia gospodarki.

W trakcie konferencji przedstawimy stan realizacji najważniejszych projektów IT realizowanych w sektorze publicznym. Wskażemy, w jakich obszarach technologie informacyjne zmieniają sposób funkcjonowania Polski i kierunki, w których te zmiany podążają. Spróbujemy wyciągać wnioski jak czerpać z doświadczeń innych europejskich państw – Państw 3.0.

Konferencja będzie doskonałym źródłem informacji o planowanych projektach w administracji publicznej.

Poleć innym:
« Wróć do wszystkich aktualności