Menuikona menu

Podsumowanie spotkania dot. współpracy instytucji zewnętrznych z SRP

16-10-2014

We wtorek i w środę odbyły się dwa spotkania zorganizowane pod patronatem podsekretarza stanu MSW – Tomasza Szubielę, w których wzięli udział przedstawiciele urzędów wojewódzkich oraz instytucji zewnętrznych korzystających z informacji gromadzonych w SRP. W ich trakcie przedstawiciele ministerstwa i Centralnego Ośrodka Informatyki odpowiadali na pytania dotyczące zasad funkcjonowania nowotworzonych rejestrów.

Dwudniowy cykl spotkań rozpoczął się 14 października od spotkania z przedstawicielami urzędów wojewódzkich. Ze strony organizatorów w spotkaniu udział wzięli: podsekretarz stanu MSW – Tomasz Szubiela, dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW – Karolina Grenda oraz rzecznik prasowy COI – Piotr Mierzwiński. W jego trakcie poruszone zostały tematy z zakresu wdrożenia systemu, zmian prawnych i proceduralnych. Pojawiły się także pytania od gminy dotyczące bieżącego postępu prac nad systemem.

W kolejnym dniu tj. 15 października,  odbyło się spotkanie kierowane do instytucji zewnętrznych, które – zgodnie z przepisami ustawy – od 1 stycznia 2015 roku będą miały dostęp do danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych. Spotkanie poprowadził wiceminister MSW – Tomasz Szubiela obok którego zasiedli: Roman Kusyk  – dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych MSW, Dominik Składanowski – dyrektor Departamentu Teleinformatyki MSW., Nikodem Bończa Tomaszewski – dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki oraz Michał Głowiński – dyrektor Pionu Rozwoju Produktów COI. Poruszane tematy koncentrowały się na praktycznych informacjach z zakresu zasad komunikacji systemów zewnętrznych z SRP, dostęnych kanałów komunikacji oraz technicznych aspektów przygotowanych rozwiązań.  

Poleć innym:
« Wróć do wszystkich aktualności