Menuikona menu

Oświadczenie w sprawie publikacji DGP „ŹRÓDŁO kłopotów, czyli nowe e-systemy dla samorządów”

28-04-2014

W odpowiedzi na publikację w Dzienniku Gazeta Prawna „ŹRÓDŁO kłopotów, czyli nowe e-systemy dla samorządów” autorstwa Sylwii Czubkowskiej oraz Tomasza Żółciaka z 28 kwietnia 2014 roku pragniemy odnieść się do najważniejszych  nieścisłości pojawiających się w ww. materiale.

 • Nie można zgodzić się z opinią, że  sprzęt kupiony w ramach projektu Pl.ID – polska ID karta  – „nadaje się tylko na złom”.

Dostarczony w ramach doposażenia gmin sprzęt komputerowy jest w zupełności wystarczający do pracy w urzędach gminy. Dla przykładu standardowy komputer PC przekazany do JST to urządzenie posiadające procesor Intel Pentium DualCore o prędkości 2.7 lub 2.8 GHz, 2 GB RAM DDR-3, HDD 320 GB – a wszystko działające pod kontrolą systemu Windows 7. Dodatkowo każdy komputer posiadał 19-calowy monitor LCD o rozdzielczości 1440×900. Sprzęt ten w pełni zdatny do pracy oraz obsługi aplikacji ŹRÓDŁO, która wymaga jedynie odpowiednio aktualnej wersji przeglądarki internetowej. Jak wyjaśniał resort spraw wewnętrznych, sprzęt ten może być wykorzystywany także do innych zadań gmin związanych z ewidencją ludności, dowodami osobistymi i aktami stanu cywilnego.

 • Podobnie nie można się zgodzić z opinią, że z przekazanego sprzętu „najbardziej nieprzydatne okazują się serwery”.

Na wstępie należy podkreślić, że tzw. serwery ZMOKU to w praktyce stacje robocze o podwyższonych parametrach, zamknięte w standardowej obudowie typu TOWER. Tym samym, po podpięciu do nich urządzeń peryferyjnych w postaci monitora, klawiatury oraz myszki, mogą być wykorzystywane tak jak inne komputery stacjonarne między innymi do obsługi aplikacji użytkownika końcowego ŹRÓDŁO lub innych zadań powiązanych z wymienionymi wcześniej zadaniami. Zmiana pierwotnych założeń ich zastosowania (brak lokalnych baz ZMOKU) w żaden sposób nie przekreśla ich przydatności do pracy w gminach.

 • We wspomnianym artykule skrytykowano także nową architekturę systemu, która nie wymaga utrzymywania tzw. „routerów ZMOKU”.

Koncepcja nowej architektury Systemu Rejestrów Państwowych obliczona jest na maksymalne zwiększenie wydajności, prostoty obsługi oraz redukcji niepotrzebnych kosztów. W wielu projektach informatycznych zapomina się o kosztach utrzymania, które powstają już po zakończeniu prac.  Nowa architektura systemu nie wymaga działania routerów, ani serwerów lokalnych, co pozwoli na wielomilionowe oszczędności w perspektywie najbliższych kilku lat. Brak routerów i serwerów to także zmniejszenie kolejnych punktów potencjalnych awarii, które zakłócałyby pracę i w efekcie obciążały czasowo oraz finansowo resort i urzędy.

Oczywiście nie oznacza to, że urządzenia będą bezużyteczne. Tak jak w przypadku pozostałych urządzeń, gminy mają możliwość wykorzystywania ich do innych zadań.

 • W artykule tym zawarto także opinię, że gminy nie wiedzą, co robić z dostarczonym w ramach sprzętem komputerowym. Wyjaśnienia odnośnie sprzęty były jednak przekazywane wielokrotnie.

Informacja do wszystkich gmin została wysłana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 7 października 2013 roku. Dodatkowo cały czas jest ona dostępna na stronie internetowej programu pl.ID pod adresem www.obywatel.gov.pl.

Treść informacji poniżej:
„Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że jako właściciel ww. urządzeń – dopuszcza jego użycie tylko i wyłącznie w zakresie zgodnym z założeniami projektu pl.ID. W praktyce oznacza to, że gmina może stosować urządzenie do bieżącej obsługi w następujących obszarach:

 • Dowody Osobiste (DO),
 • Ewidencja Ludności (EL),
 • Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Jednocześnie informuje, że możliwe jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania, które nie było dołączone do sprzętu, pod warunkiem, że jest ono wykorzystywane do pracy w ww. obszarach, do których przedmiotowe urządzenie zostało przez MSW użyczone. Dotyczy to m.in.:

 • Oprogramowania dziedzinowego,
 • Oprogramowania biurowego (np. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 • Systemów obiegu dokumentacji elektronicznej,
 • Klienta poczty elektronicznej e-mail,
 • Programu antywirusowego.

Chęć wykorzystania otrzymanego sprzętu komputerowego do obsługi bieżących potrzeb gminy powinna być zgłoszona do odpowiednich Koordynatorów Wojewódzkich. Wszystkie powyższe wymagania wynikają wprost z formalnych ograniczeń projektu pl.ID, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.”

 • W artykule tym zawarto także wprowadzającą w błąd opinię, że  LAS (lokalny administrator systemu) „będzie odpowiedzialny za nowy system przez cały czas jego funkcjonowania”.

LAS to osoba, która ma jedynie wesprzeć proces wdrożenia nowego systemu m.in. poprzez pośrednictwo w trakcie testów wdrożeniowych, a po wdrożeniu stać się tzw. „pojedynczym punktem kontaktowym” w urzędzie . Chodzi o to by była jedna konkretna osoba, od której wychodzą i do której przychodzą informacje w zakresie obsługi zgłoszeń i ew. problemów. Usprawni i przyspieszy to obieg informacji.
Na poziomie lokalnym nowe rejestry SRP będą w eksploatacji niemal całkowicie bezobsługowe. Znacząco zredukuje koszty utrzymania systemu w stosunku do założeń ZMOKU. Warto mocno podkreślić, że obecna architektura systemu jest nie tylko tańsza w utrzymaniu niż ZMOKU, ale zdejmuje z urzędów ogromną ilość przewidywanych wcześniej obowiązków. Gminom będzie się zatem pracowało znacznie łatwiej, a nie trudniej niż przy pierwotnych założeniach.
Dodatkowe zadania wykonywane przez LAS-y to proste czynności techniczne, które ani nie obciążają ich czasowo, ani nie wymagają specjalistycznej wiedzy informatycznej. Są to typowe czynności towarzyszące wdrożeniu i użytkowaniu każdego systemu informatycznego W szczególności będą to:

 • weryfikacja urządzeń, które w ramach inwentaryzacji sprzętu w gminie/urzędzie nie zostały określone jako sprawne lub co do których pojawiły się wątpliwości;
 • pomoc pozostałym urzędnikom w zakresie recertyfikacji kart;
 • koordynacja prac zespołów testujących system w gminie
 • zgłaszanie za pośrednictwem udostępnionego systemu ew. błędów lub problemów w systemie w czasie testów oraz w ramach normalnego użytkowania.

Jak widać z powyższego zakresu, rolą LAS-ów jest w dużej mierze wsparcie użytkowników programu pl.ID w odpowiednim przygotowaniu stanowisk oraz pośredniczenie w kontakcie na linii urząd-MSW w trakcie późniejszej eksploatacji systemu.

Poleć innym:
« Wróć do wszystkich aktualności