Menuikona menu

Informacje dotyczące łączy dedykowanych pod SRP

04-12-2014

Dnia 20 listopada 2014 r. została podpisana umowa  pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, a firmą Exatel S.A. W efekcie tego porozumienia do placówek urzędów administracji publicznej zostanie doprowadzone tzw. łącze dedykowane, które zapewni bezpieczeństwo i wysoką wydajność przy obsłudze Systemu Rejestrów Państwowych. Należy podkreślić, że koszty instalacji i eksploatacji łączy ponosi MSW. Oznacza to, że zawieranie jakichkolwiek odrębnych umów z firmą Exatel S.A. lub jej podwykonawcami w tym zakresie nie jest wymagane. Jedynym dokumentem, który należy podpisać podczas montażu tego łącza, jest protokół instalacji. 

 

Procedura instalacji

Cały proces zamknie się w 3 krokach:

  • kontakt telefoniczny z gminą ze strony Wykonawcy w celu ustalenia konkrentego terminu instalacji,
  • instalacja dostarczonego urządzenia telekomunikacyjnego przez przez przedstawiciela Wykonawcy (legitymującego się identyfikatorem Orange Partner). Uwaga – konieczny jest dostęp do pomieszczeń technicznych
  • podpisanie protokołu instalacji po zakończonych pracach montażowych.

 

Informacje techniczne:

  • łącze instalowane przez Wykonawcę nie jest łączem internetowym;
  • zadaniem łącza jest zapewnienie dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych (poprzez aplikację ŹRÓDŁO);
  • określenie dokładnego miejsca zakończenia łącza leży w gestii urzędu;
  • zakończenie instalowanego łącza stanowi port ETH (RJ 45);
  • dołączenie urządzeń teleinformatycznych niezbędnych do korzystania z SRP należy do kompetencji LAS.

 

UWAGA! MSW dopuszcza łączenie instalowanego obecnie dedykowanego dostępu do SRP z infrastrukturą urzędu pod warunkiem odseparowania fizycznego lub logicznego (VLAN). Natomiast nie jest dopuszczalne bezpośrednie ani pośrednie łączenie ww. sieci dedykowanej z Internetem ani systemami mającymi dostęp do Internetu.

Adresy IP dla stacji, które mają posiadać dostęp do aplikacji ŹRÓDŁO, będą uzyskiwane z DHCP. Docelowo ma to zapewnić pełną rozliczalność i identyfikowalność poszczególnych stanowisk komputerowych na potrzeby MSW.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, związanych z instalacją łączy, można kontaktować się drogą elektroniczną na adres: srp.net@msw.gov.pl.

Poleć innym:
« Wróć do wszystkich aktualności