Menuikona menu

Dedykowany certyfikat dla gmin – wyjaśnienia

04-11-2014

Otrzymany przez gminę certyfikat służy do uwierzytelnienia, autoryzacji oraz nawiązania bezpiecznego połączenia z SRP. Certyfikat ten jest niezbędny gminom do uzyskania dostępu do usługi, jaką jest subskrypcja danych z PESEL (wykorzystywana przede wszystkim do obsługi lokalnego Rejestru Mieszkańców oraz ew. innych systemów poprzez tzw. Aplikacje Wspierające). Co prawda dostawcy aplikacji otrzymali swoje unikalne certyfikaty – ale te zapewniają producentom dostęp jedynie do środowiska integracyjnego (niezbędne dla budowy i testowania poprawnie działającej aplikacji). Aby taka aplikacja dostarczona przez dostawcę mogła połączyć się z aplikacją produkcyjną (gotową do pracy w gminie) – niezbędne będzie podmienienie certyfikatu dostawcy na certyfikat gminy.

UWAGA – gmina nie może przekazać certyfikatu dostawcy – byłoby to nie tylko działanie niezgodne z prawem (umożliwienie dostępu do danych osobowych niepowołanym osobom), ale narażałoby gminę na odpowiedzialność za działania, jakie na tym certyfikacie mogłyby potencjalnie wykonać osoby trzecie.

Dlatego taka wymiana lub wgranie do aplikacji certyfikatu gminy powinno odbyć się już po dostawie aplikacji do gminy najlepiej przez personel gminy, w ostateczności w jego obecności.

Poleć innym:
« Wróć do wszystkich aktualności