Menuikona menu

Aktualizacja formularza zgłoszeniowego dotyczącego kart kryptograficznych

06-10-2014

Informujemy, że zaktualizowany został formularz zgłoszeniowy dotyczący kart kryptograficznych używanych w programie pl.ID. Obecna wersja wniosku obsługuje poniższe przypadki:

  • Wydania certyfikatu na karcie kryptograficznej dla urzędników. Karty dla nowych pracowników Urzędów Gmin, Urzędów Stanu Cywilnego udostępniane są przez MSW dlatego wnioskujący nie jest zobowiązany do ich dostarczania. Pracownicy Urzędów Wojewódzkich oraz innych urzędów zobowiązani są do dostarczenia wraz z wnioskami kart kryptograficznych, o specyfikacji zgodnej z dokumentem Specyfikacja kart kryptograficznych dla pl.ID, dostępnej na stronie www.obywatel.gov.pl lub bezpośrednio pod tym linkiem.
  • Zmiany danych np. nazwiska. Jeżeli użytkownik wykorzystuje kartę kryptograficzną Athena IDProtect Duo v1 lub Gemalto ID Prime 3810 nie przesyła karty do MSW. Na podstawie wniosku zostaną zmienione dane w Centrum Certyfikacji. Po zmianie danych użytkownik zostanie poinformowany, że należy dokonać recertyfikacji. Jeżeli użytkownik wykorzystuje kartę kryptograficzną inną niż Athena IDProtect Duo v1 lub Gemalto ID Prime 3810 musi wraz z wnioskiem dostarczyć kartę kryptograficzną i sterowniki zawierające bibliotekę PKCS#11.
  • Recertyfikacji – odnowienia certyfikatu. Podstawowym narzędziem do odnowienia certyfikatu zapisanego na karcie kryptograficznej Athena IDProtect Duo v1 lub Gemalto ID Prime 3810 jest strona do recertyfikacji – cc.msw.gov.pl. Jeżeli użytkownik wykorzystuje kartę kryptograficzną inną niż Athena IDProtect Duo v1 lub Gemalto ID Prime 3810 musi wypełnić wniosek wraz, z którym należy dostarczyć kartę kryptograficzną i sterowniki zawierające bibliotekę PKCS#11.
  • Usunięcia użytkownika. Jeżeli użytkownik wykorzystywał kartę kryptograficzną Athena IDProtect Duo v1 lub Gemalto ID Prime 3810, która została przekazana przez MSW, wraz z wnioskiem należy dostarczyć kartę kryptograficzną.

Dodatkowo nowy wniosek obsługuje również zgłoszenia o dostęp do SRP ze strony Urzędów Wojewódzkich.

Jednocześnie, w związku z powyższymi zmianami, zaktualizowana została także Instrukcja wypełniania wniosku o dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) – Użytkownicy aplikacji „Źródło”. Aktualna wersja tego dokumentu dostępna jest tutaj

Poleć innym:
« Wróć do wszystkich aktualności